Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POPLATNÍCI DANĚ

 vlastník – je poplatníkem ve všech případech, jen je-li vlastníkem stát, poplatníkem je PO mající ke stavbě právo hospodaření nebo právo trvalého užívání
 nájemce – u některých druhů pronajatých staveb


OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Osvobození zahrnuje např.:
 stavby ve vlastnictví státu a obcí
 stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností
 stavby sloužící školám, muzeím, galeriím, knihovnám, zdrav. zařízením,…
 stavby sloužící výlučně k účelu zlepšení životního prostředí

ZÁKLAD DANĚ A SAZBY DANĚ
Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. 1. zdaňovacího období.
Konstrukce daňových sazeb u staveb je složitější než u pozemků. Jsou stanoveny:
 základní daňové sazby
 zvýšení za každé další nadzemní podlaží přesahující 2/3 zast. plochy
 koeficienty podle počtu obyvatel v obci
 další možnosti místní úpravy
 případné další úpravy

Žádné komentáře:

Okomentovat