Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

… DANĚ DAROVACÍ

- nabytí mov. věcí u FO u I.sk. do 1mil., u II.sk. do 60tis. a u III.sk. do 20tis.
- vklady na účtech u I. sk. do 1mil., u II. sk. do 60tis. a u III. sk. do 20tis.
… DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
- např. převody jmění obch. spol. a družstev při jejich sloučení, splynutí,
rozdělení.


DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K …
Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.
Základ daně se zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru a daň na celé Kč nahoru ! ! !

Žádné komentáře:

Okomentovat