Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

RO

Okresní úřady - zřizovatelem je vláda, v čele okresního úřadu přednosta, kterého navrhuje MV a schvaluje vláda. Jedná se o státní orgán, jehož činnost je omezena zákonem, přezkoumává rozhodnutí obcí, které spadají do jeho působnosti. Ob. úřady jsou zodpovědny Okresnímu úřadu. Okresní úřady jsou napojeny na státní rozpočet. ?? Jedná se o RO zvláštního typu. Okresní úřad sestavuje vlastní rozpočet a vypracovává závěrečný účet. OÚ mohou zřizovat vlastní rozpočtové a příspěvkové organizace, dokonce i vlastní podnik. subjekty.

Obce - územím obce rozumíme jedno katastr. území nebo soubor katastr. území, jestliže se obec člení na části. Obec je PO, vlastní majetek a peněžní prostředky, atd. Občané jsou lidé s trvalým bydlištěm v dané obci. Obec může zakládat vlastní obchodní společnosti, stejně jako všechny RO a přísp.O. Výkonným orgánem je obecní rada v čele se starostou. Komunální volby (1 x za 4 roky).

Akademie věd ČR - posláním org. je výzkum, věd. činnost, vývoj technologií atd.

Vězeňská služby, justiční stráž - napojena na rozpočet Min. spravedlnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat