Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Základ daně:

 U osobních automobilů – zdvihový objem motoru v cm3
 U ostatních vozidel – součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav

Silniční daň, záloha na daň i sleva na dani se zaokrouhlují na celé Kč nahoru ! ! !

Často zam. používají se souhlasem zaměstnavatele vlastní os. auto na prac. cesty pro zaměstnavatele. I v těchto případech musí zaměstnavatel platit silniční daň. Má možnost zvolit jednu ze dvou variant:
I. zaplatit 1/12 roční sazby za každý měsíc
II. zaplatit za každý den použití pro služební účely 25 Kč

Placení daně zahr. uživateli komunikací v ČR:
Sazby jsou odvozeny podle délky pobytu:
1 DEN POBYTU 1/50 roční sazby, nejméně 500 Kč
7 DNÍ POBYTU 1/20 roční sazby, nejméně 1000 Kč
30 DNÍ POBYTU 1/5 roční sazby, nejméně 3000 Kč
Uvedené sazby lze sčítat. Daň se platí podle předpokládané doby pobytu. Při zpětném překročení hranice zaplatí poplatník doplatek daně, pokud dobu pobytu překročí. Přeplatek se nevrací.

Žádné komentáře:

Okomentovat