Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SILNIČNÍ DAŇ

Smyslem silniční daně je vytvoření finančních zdrojů na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu silniční sítě.

Předmětem daně jsou motorová vozidla, kterým je přidělena SPZ v ČR jsou evidována v zahraničí a zároveň jsou určena k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti podléhající dani z příjmů.
Předmětem daně nejsou speciální vozidla a traktory.

Poplatníkem daně je osoba, která:
A – je zapsaná v technickém průkazu jako držitel vozidla
B – užívá vozidlo evidované v zahraničí na území ČR
C – jako zaměstnavatel vyplácí zam. cest. náhrady za použití vlastního os. auta

Osvobození od silniční daně např.
 vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly
 vozidla zabezpečující zpravidla linkovou osobní přepravu
 vozidla požární ochrany, zdravotnické, poruchové služby, …

Žádné komentáře:

Okomentovat