Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ DĚDICKÁ

Právní subjekty – zůstavitel - osoba, po jejíž smrti se dědí
– dědic – osoba oprávněná dědit

Formy dědění – ze závěti – FO a PO
– ze zákona – pouze FO

Poplatníkem daně dědické je dědic.

Předmětem daně je nabytí majetku děděním. Majetek pro účely daně dědické:
A nemovitosti – nacházející se na území ČR bez ohledu na st. občanství zůstavitele
B movitý majetek – věci movité, cenné papíry, peněžní prostř. v české i cizí měně, ...

Zůstavitel v době své smrti: byl občanem ČR a měl tu i trvalý pobyt – daň se vybírá
z celého mov. maj. bez ohledu na to, kde se maj. nachází.
byl občanem ČR a neměl tu tr. pobyt – daň se vybírá z mov. maj., který je v tuzemsku.
nebyl občanem ČR – daň se vybírá z mov. maj., který se nachází v tuzemsku.

Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o např. prokázané dluhy zůstavitele nebo přiměřené náklady na pohřeb.

Žádné komentáře:

Okomentovat