Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pro registraci nebo zrušení registra existují normalizované tiskopisy. Jde zejména o tyto tiskopisy:

1) Přihláška k registraci pro FO
2) Přihláška k registraci pro PO
Oba tiskopisy jsou univerzálními formuláře přihlášky k DzP, k DPH, ke spotřebním daním, k dani z nemovitosti, k silniční dani a k dani z příjmů.
Jestliže se podnikatel registruje k DPH, ke spotřebním daním a k dani z nemovitostí, musí ještě u univerzálnímu formuláři přiložit přílohy:
 Přihláška k registraci k DPH pro FO (případně pro PO)
 Přihláška k registraci ke spotřební dani pro FO (případně pro PO)
 Přihláška k registraci k dani z nemovitostí pro FO (případně pro PO)
Oznamovací povinnost při změnách je do patnácti dnů.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A HLÁŠENÍ
Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu se zákonem o správě daní a poplatků nebo v souladu se zvláštním předpisem tato povinnosti a ten, koho správce daně vyzve.
U ročního zdaňovacího období se daňové přiznání nebo hlášení podává nejpozději do 31. 3. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období.

Žádné komentáře:

Okomentovat