Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ ZE STAVEB

PŘEDMĚT DANĚ
Stavby jsou nemovitosti spojené se zemí pevným základem.
Druhy staveb:
H obytný dům (převazuje funkce bydlení, domy rodinné)
I ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu (prádelny, kůlny, dílny,
bazény, skleníky apod.)
J stavba k individuální rekreaci, rodinný dům využívaný k rekreaci (chaty)
K stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci (kůlny, chlévy, stodoly)
L garáž vystavěná odděleně od obytného domu
M stavby pro podnikatelskou činnost pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní
hospodářství
N stavby pro podnikatelskou činnost pro průmysl, stavebnictví, dopravu,
energetiku a ostatní zemědělskou činnost
O stavby pro podnik. činnost sloužící pro ostatní podnikatelské činnosti
Předmětem daně ze staveb nejsou:
 stavby přehrad
 vybrané stavby vodního hospodářství (upravující vodní tok, vodovodů,…)
 stavby rozvodů energií
 stavby veřejných dopravních cest (dálnice, silnice, stavby drah,…)

Žádné komentáře:

Okomentovat