Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

 vodní doprava

 vodní doprava – výhodou je velká kapacita a nízké náklady, nevýhodou je malá rychlost a nepravidelnost (vnitrozemská přeprava je závislá na splavnosti řek). Vnitrozemskou vodní dopravu zajišťuje Česká plavba labsko-oderská (sídlo v Děčíně), dokladem je nákladní list.

 letecká doprava – provozuje ji ČSA, které zajišťují vnitrozemskou i mezinárodní přepravu, popř. i soukromé letecké společnosti (např. AIR Ostrava), které zajišťují hlavně vnitrozemskou přepravu. Dokladem je letecký nákladní list. ČSA zabezpečují na svých linkách různé druhy služeb, obchod s vybraným sortimentem zboží na palubách letadel bez DPH a cla, bezcelní prodej na letištích. Výhodou je vysoká rychlost a doprava na velké vzdálenosti, nevýhodou je malá kapacita, vysoké náklady na dopravovanou jednotku a vysoká energetická náročnost.

LEGISLATIVA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Silniční doprava je upravena:
1. zákonem o pozemních komunikacích
2. zákonem o silniční dopravě

Žádné komentáře:

Okomentovat