Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Druh pozemků:

A orná půda, chmelnice, vinice, zahrada ovocný sad
B louka, pastvina
C hospodářský les (les, ze kterého se těží dřevní hmota)
D rybník s intenzivním chovem ryb
E zastavěná plocha a nádvoří (pouze nezastavěná část, zastavěná – daň ze staveb)
F stavební pozemek
G ostatní plocha

POPLATNÍCI DANĚ
 vlastník – je poplatníkem se všech případech, jen je-li vlastníkem stát, poplatníkem je PO mající k pozemkům právo hospodaření nebo právo trvalého užívání.
 nájemce – jestliže nájemce není poplatníkem, za daň ručí.
 uživatel – v případě, že vlastník není znám
Poplatníci daně z nem. jsou povinni vyčíslit si výši daně sami, stejně tak i úlevy.

Žádné komentáře:

Okomentovat