Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

H+I – obytné domy a ostatní stavby tvořící jejich příslušenství

základní sazba 1,- Kč/m2
+ zvýšení 0,75 Kč
x koeficient 0,3 – 4,5 (5)
+ za každý m2 plochy používané k podnikání 2,- Kč/m2
J – stavba k individuální rekreaci, rodinný dům k rekreaci
základní sazba 3,- Kč/m2
+ zvýšení 0,75 Kč
x koeficient na základě stanovení obce 1,5
koeficient v národním parku 3
K – stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci
sazba daně je 1,- Kč/m2
zvýšení daně a koeficienty jsou totožné s „J“
L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu
základní sazba 4,- Kč/m2
+ zvýšení 0,75 Kč
x koeficient na základě stanovení obce 1,5
M+N+O – stavby pro podnikatelskou činnost
sazby daně za 1 m2 zast. plochy (M 1,- Kč N 5,- Kč O 10,- Kč)
+ zvýšení 0,75 Kč
x obec může stanovit koeficient 1,5
P – ostatní plochy
do této skupiny patří stavby, které nelze zařadit do skupin předchozích.
sazba daně je 3,- Kč/m2 zast. plochy
+ zvýšení 0,75 Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat