Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

- k. s.
- kom. spol.
Společnost vzniká spojením alespoň dvou osob za účelem podnikání. V této společnosti jsou 2 druhy společníků:
1. komplementáři – společníci, kteří ručí za závazky spol. celým svým majetkem neomezeně. Mají právo zasahovat do vedení společnosti a jednat za společnost.
2. komanditisté – společníci, kteří za závazky spol. ručí jen do výše svého vkladu. Nemají právo řídit společnost, ani ji zastupovat navenek, ale mohou nahlížet do účetnictví a získat účetní závěrku.
Statutární orgán – komplementáři, popřípadě jeden nebo více komplementářů
Zisk – rozděluje se rovným dílem mezi komplem. a komadnd., v rámci každé skupiny kompem. rovným dílem, komand. podle vkladu.
Vklad společníků – je povinný pro komanditisty, pro komplementáře není, není povinný základní kapitál. Není povinné vytváření rezervního fondu.

Žádné komentáře:

Okomentovat