Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

FORMY PLACENÍ V ZO

V ZO se používá jak hotovostního, tak i bezhotovostního platebního styku. Hotovostní styk je zpravidla omezen jen na menší transakce. Bezhotovostní platební styk má 2 hlavní formy:
1. hladké platby – platby, při nichž banky nemusí podle dokumentů kontrolovat splnění určitých podmínek. Jsou nejlevnější, ale v ZO nejsou příliš rozšířeny.
2. dokumentární platby – platby, při nichž banka zaplatí až poté, co shledá v pořádku požadované dokumenty. Jsou dražší, ale jistější. Jedná se o:
 dokumentární inkaso
 dokumentární akreditiv

DOKUMENTÁRNÍ INKASO
Tento druh platebního styku má 2 formy:
D/P – dokuments against payment (dokumenty při zaplacení)
D/A – dokumenst against acceptance (odložené placení)

Průběh dok. inkasa je následující:
1, vývozce odešle zboží dovozci a zároveň dokumenty ke zboží své bance
2, banka vývozce zašle dokumenty bance dovozce (inkasní bance)
3, inkasní banka předá dokumenty dovozci, který buďto ihned platí (banka mu odepisuje prostředky z účtu ve prospěch banky vývozce), nebo dovozce podepisuje směnku.

Žádné komentáře:

Okomentovat