Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Inflace

• otevřená - dochází-li k vzestupu cenové hladiny
• potlačená - k vzestupu cenové hladiny nedochází vlivem
administrativního opatření
• skrytá - inflace nebyla zachycena, jelikož některé výrobky nebyly zařazeny do spotřeb. koše
• mírná ( plíživá)- pozvolný vzestup cenové hladiny, je doprovázen růstem výkonnosti ekonomiky
• pádivá - rychlý růst cenové hladiny, pokles výkonnosti ekonomiky, klesá kupní síla peněz
• hyperinflace - peníze přestávají plnit své funkce, dochází k přímé směně, roztáčí inflační spirála (Bolívie 1985)
• inflace tažená poptávkou - za stejnou práci chtějí zaměstnanci vyšší mzdu, na trhu je tím více poptávky při stejné nabídce, zvýšená poptávka vyvolá růst cen nabídky, zaměstnanci budou volat po dalším zvýšení mezd, tím se zvýší mzdové náklady firem, dojde ke zdražení na straně nabídky roztáčí se inflační spirála.
• inflace tažená nabídkou - zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů( materiál, energie atd.), poptávka volá po zvýšení mezd, to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky. Inflace bují spirála se roztáčí

Různé typy inflace si žádají odlišná opatření

Implicitní cenový deflátor: měří se jím celkové změny cenové hladiny

Žádné komentáře:

Okomentovat