Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozlišujeme tyto druhy příkazů k úhradě:

1) Podle počtu plateb
a) jednotlivý pro jedinou platbu
b) hromadný pro více plateb ke stejnému dni
2) Podle toho, kolikrát má být platba provedena, existuje příkaz
a) jednorázový
a) trvalý (při pravidelně se opakujících platbách)

Změna trvalého příkazu se uskutečňuje na základě změnového příkazu. Zatímco příkaz k úhradě je běžným platebním instrumentem, inkasních příkazů lze používat jenom případech mezi plátcem a příjemcem. Je stanoven právními předpisy, vyplývá z rozhodnutí soudu nebo vyplývá ze smlouvy klienta s bankou.
Pro daňové dlužníky je důležitý den platby, protože za každý den prodlení musí
podle zákona o správě daní a poplatků platit penále ve výši 0,1 % nedoplatku daně.
U bezhotovostních převodů z účtů u bank den odepsání z účtu dlužníka. U plateb v hotovosti den přijetí hotovosti bankou.
O zaúčtovaných úhradách banka informuje klienta prostřednictvím výpisu z účtu.

Žádné komentáře:

Okomentovat