Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ DAROVACÍ

Právní subjekty: nabyvatel (obdarovaný) – ten, který majetek bezúplatně nabývá
dárce – ten, který majetek bezúplatně přenechává

Poplatník: nabyvatel (obdarovaný) – při darování v ČR nebo do ČR
dárce – při darování do ciziny

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu a to jinak než smrtí zůstavitele.

Dar je bezúplatné nabytí majetku v důsledku právního úkonu bez ohledu na formu právního úkonu.


Majetek pro účely daně darovací:
- nemovitosti – budovy, pozemky
- movitý majetek – movité věci, peníze
- jiný majetkový prospěch – prominutí dluhu, postoupení pohledávky

Základem daně je cena bezúplatně nabytého majetku snížená o např. prokázané dluhy, cenu majetku osvobozeného od daně darovací, clo a daň placené při dovozu při věci dovezené z ciziny.

Žádné komentáře:

Okomentovat