Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ODČITATELNÉ POLOŽKY OD ZÁKLADU DANĚ

Jsou to položky, které snižují daňový základ z důvodů, které stát považuje z hlediska ekonomické stimulace poplatníků za rozumné.

SAZBA DANĚ
Sazba daně je jednotkou určení výše daně za zdaňovací období. Nejčastěji je to procento z upraveného základu daně.

SLEVA NA DANI
Sleva na dani je částka, o níž je platba vypočítané daně snížená. Na rozdíl od odčitatelných položek od základu daně se odčítá až po výpočtu daně od vypočítané daně.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání je dokument, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet v daňovém přiznání předložit finančnímu úřadu v termínu, který je stanoven v daňovém zákoně.

Žádné komentáře:

Okomentovat