Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ÚČASTNÍCI DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

1. Správce daně
Místně příslušný finanční úřad.
2. Daňový subjekt
Poplatník nebo plátce, mají možnost se nechat zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci, daňovým poradcem nebo advokátem.
3. Třetí osoby
Tlumočníci, soudní znalci, svědci apod.

Zásady daňového řízení
Zákon o správě daní a poplatků definuje zásady daňového řízení:
 zákonného postupu,
 neveřejnosti a mlčenlivosti,
 přiměřenosti kroků správce daně
 spolupráce daňového subjektu se správcem daně

Žádné komentáře:

Okomentovat