Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POJEM DOPRAVA

Doprava je přemisťování osob nebo zboží a služeb. Je zřízena ministerstvem dopravy a spojů.

ČLENĚNÍ DOPRAVY
 nákladní – výrobní odvětví
 osobní – nevýrobní služby
 veřejná – provádějí ji samostatné dopravní podniky pro cizí potřebu
 závodová – provádějí ji pro vlastní potřebu organizace s jinou hlavní funkcí než dopravní
 sdružená – kombinace několika druhů, např. silniční a železniční
 nesdružená – jeden druh, např. silniční

Zvláštnosti nákladní dopravy:
- výsledkem je nehmotná produkce
- vynaložená živá a zvěcnělá práce zvyšuje hodnotu zboží a ne její užitnou hodnotu
- je službou, rozsah jejích výkonů je závislý na vnějších činitelích
- vysoký podíl fixních nákladů – velký počet dopravních prostředků (vozový park)

Žádné komentáře:

Okomentovat