Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Další služby:

 telegramy na ozdobných blanketech
 telegramy se zaplacenou odpovědí
Cena telegramu se skládá ze základní sazby, ceny za jednotlivá slova a dalších sazeb za další služby.

FAKSIMILNÍ POVOZ)
Faksimile – v tech. slova smyslu způsob snímání a přeměna tištěného textu, grafického znázornění nebo obrazu v elektronický signál, který se přenáší do přijímače k provedení kopie.
V dřívějších dobách typickým představitelem faksimilního provozu byl dálnopis, prostřednictvím kterého se dalo posílat pouze textové zprávy. V současné době je dálnopis pomalu vytlačován faxovým provozem.
Fax je druh telefonního hovoru se záznamem.
Služby:
 telefax – služba poskytovaná veřejnosti SPT Telecomem, kdy seznam účastníků faxového provozu je uveden ve speciálním seznamu.
 postfax – veřejná faksimilní služba provozovaná Českou poštou ve spolupráci s SPT Telecom.
 videofax – druh informační služby SPT Telecom. Účastník této služby musí mít osobní počítač a modem. Jde o poskytování informací z nejrůznějších oborů. Účastník má k dispozici elektronickou poštu a Internet.

Žádné komentáře:

Okomentovat