Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akcie

Akcie – cenný papír, který dává společníkovi právo podílet se na rozhodování společnosti, na zisku a podíl na likvidačním zůstatku. Má jmenovitou neboli nominální hodnotu, jejiž výše je uvedena na akcii. Má tržní hodnotu, tj. cena, za kterou se prodává a kupuje. Rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou se nazývá ažio (vydávání). Jestliže při vydání akcií je tržní hodnota vyšší než nominální, je rozdíl mezi hodnotami emisní ažio.
Každá akcie se skládá:
 plášť akcie – obchodní jméno a sídlo a. s., číslo akcie a jmenovitá hodnota, výše základního kapitálu a počet akcií v době vydání, označení – na jméno nebo na majitele, dva podpisy členů představenstva a datum vydání
 talón – obchodní jméno a sídlo a. s., číslo akcie, po jeho předložení obdrží majitel nový kupónový arch.
 kupónový arch – skládá se z určitého množství kupónů.
 kupón – obchodní jméno a sídlo a. s., číslo kupónu a akcie, datum inkasa dividendy, za jednotlivé kupóny, které se oddělují tzv. detašují, získá majitel akcie podíl na zisku tzv. dividenda.

Žádné komentáře:

Okomentovat