Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Struktura daňového řízení

Přípravné řízení Patří sem registrace daňových subjektů, přidělení daňového identifikačního čísla, uložení povinností daňovému subjektu správcem daně.
Vyměřovací řízení V něm je stanovena výše daňové povinnosti daňovému subjektu, V rámci vyměřovacího řízení však musí předcházet podání daňového přiznání.
Placení daní V této fázi se pláce stává daňovým dlužníkem, neboť vznikla jeho povinnosti platit vyměřenou daň případně i příslušenství daně, což je zejména penále nebo úrok, případně pokuta.
Vymáhací řízení Vymáhat daňové nedoplatky lze do šesti let po konci roku, ve kterém se nedoplatek stal splatným,. Vymáhání může mít formu daňové exekuce, které předchází výzva k uhrazení daňového nedoplatku. Po uplynutí náhradní lhůty může být vydán exekuční příkaz, který může být určen na srážku ze mzdy nebo sociální dávky, přikázání pohledávky na účtu daňového dlužníka, na prodej movitého nebo nemovitého majetku.
Místí příslušnost finančních úřadů
Místí příslušnost určuje, u kterého finančního úřadu musí být daň placena.

Žádné komentáře:

Okomentovat