Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cigarety filtrové délky

Cigarety filtrové délky nad 70 mm ks 0,79 Kč
Cigarety provazcové a cigarety filtrové
délky do 70 mm včetně ks 0,67 Kč
Doutníky ks 0,79 Kč
Cigaretový tabák pro ruční výrobu kg 855,- Kč
Tabákové vložky pro ruční výrobu ks 0,79 Kč
Tabáky žvýkací, šňupací, … kg 44,- Kč

VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI PŘI VÝROBĚ A DOVOZU CIGARET
Při výrobě a dovozu cigaret daňová povinnost vzniká dnem, ve kterém byly odebrány tabákové nálepky ( od celního úřadu v Kutné Hoře).
Při vývozu cigaret ale daňová povinnost vzniká vyskladněním, neboť vyvážené cigarety nesmí být označeny tabákovými nálepkami.

PŘIZNÁNÍ KE SPOTŘEBNÍM DANÍM
Daňové přiznání předkládají plátci daně měsíčně, a to do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.
Při dovozu plní funkci daňového přiznání písemné celní prohlášení. Při dovozu vybraných výrobků se daň odvádí ve lhůtě, kterou stanoví celní zákon.
Splatnost spotřební daně u cigaret, u nichž je daň vybírána nákupem tabákových nálepek je 60 dnů ode dne převzetí těchto nálepek.

Žádné komentáře:

Okomentovat