Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zásada bankovní jistoty a bezpečnosti

Zásada bankovní jistoty a bezpečnosti
- Banka se musí vyhnout riziku při všech bankovních činnostech
- riziko úvěrové
- riziko inflační (hromadného útěku od peněz)
- kursové riziko (výkyvy kurzu)
- politicko ekonomické riziko, které je spojeno s politickými událostmi

Platební schopnosti banky
- Ukazovat své plány.v případě, že v jejich hospodaření došlo ke ztrátě. Špatné hospodaření nesmí banka přenášet na vkladatele nebo věřitele. Banka může být solventní, i když ve svém hospodaření vykazuje ztrátu. Např: prostřednictvím (špatných úvěrů, odpisů. Vysoká tvorba oprávek. Solventnost se zajistí tím, že banka část svého vlastního kapitálu investuje do vhodných. Snadno mobilizovatelných aktiv. Tyto aktiva prodá a uhradí splatné závazky.

Banka se při nesolventnosti řídí
- Zásadou co nejmenšího rizika Zkoumá dlužníka při poskytování úvěru. zásadou rozdělení rizika. (poskytnutí úvěrů klientům z různých odvětví. Poskytování několika bankám. Zásadou zajištění úvěrů (vklady, nemovitosti, třetí osoba, pohledávek. Postoupení pohledávek.

Žádné komentáře:

Okomentovat