Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Národní hospodářství

Národní hospodářství = celek, který se skládá z odvětví, sektorů, institucionálních sektorů, neboli z podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.
Celé národní hospodářství je součástí vyššího celku (např. evropského hospodářství)

Cílem je – maximální uspokojování potřeb obyvatelstva + ochrana a tvorba životního prostředí

Odvětvová struktura NH
Shrneme podniky vyrábějící stejné nebo podobné výrobky (služby). Na jejím základě členíme systém NH dle odvětví.
odvětví pododvětví = obory
zemědělství živočišná výroba
rostlinná výroba

Odvětví se seskupují podle podobných znaků do tzv. sektorů

Sektorová struktura NH
primární sektor - zemědělství, těžební průmysl, rybolov…
sekundární sektor - zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba a rozvod plynu a vody,…
terciární sektor - služby všeho druhu (školy, banky,obchod…)
kvartární sektor - věda a výzkum

Dříve spousta pracovníků v 1.sektoru, dnes hl. ve 3.sektoru. Protože služby pozitivně ovlivňují život člověka, máme pak více času.

Žádné komentáře:

Okomentovat