Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Burza CP Praha

Burza CP Praha
orgány burzy:
a) burzovní komora: statutární orgán burzy
b) valná hromada: nejvyšší orgán burzy,který se volí
c) dozorčí rada: řeší spory
d) výbor pro burzovní obchod, výbor pro členství na burze, výbor pro kotaci cenných papírů, výbor o přijetí cenných papírů na burzu.
valná hromada
- nejvyšší orgán, schvaluje burzovní řád
- volí a odvolává členy komory a dozorčí rady
burzovní komora
- statutární orgán – v čele je předseda, volí si ho členové mezi sebou
- zřizuje stálé nebo dočasné výbory nebo je také ruší
- rozhoduje o přijetí nových členů burzy, popř. jejich zániku členství
- předkládá valné hromadě burzovní řád ke schválení
dozorčí rada
- plní funkci kontrolního orgánu, kontroluje hosp. na burze
- Burza CP Praha do obchodního rejstříku zapsána r. 1992, její činnost od r. 1993
- založena na členském principu, členem je ČNB, dál fyzické a právnické osoby, které musejí mít povolení od Min. financí, poté jsou zapsány do obchodního rejstříku

Bursovní publikum
a) Makléři, zprostředkovatelé
b) Úředníci, jsou to osoby, které připravují obchody v určitých termínech
c) Hosté jsou to soby, které se mohou účastnit burzy, ale bez práva na účast na obchodech (novináři, reportéři)
d) Burzovní obchodní, kteří uzavírají obchody vlastním jménem

Žádné komentáře:

Okomentovat