Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Míra zisku, Bankovní likvidita

Rozhodující ukazatel, kterým měříme zisk je míra zisku
- Vše to, co zvyšuje čitatele a zmenšuje jmenovatele, zvyšuje míru zisku. Rozhodující vliv na míru zisku má čistý úrokový výnos cca = 75%

Čitatel (objem celkových aktiv)
Jmenovatel (celkový kapitál)

Bankovní likvidita
- Banka obchoduje se zvláštním zbožím, které ji nepatří, a které její majitel může kdykoliv žádat zpět. Likvidita je Schopnost banky, vrátit kdykoliv vklady svým klientům. Klient může žádat své vklady vydat v hotovosti, proto každá banka drží část svých aktiv v podobě hotovosti platí zásada, že úvěrová a depozitní pozice banky má být v rovnováze. Vznikne-li u banky peněžní deficit.

Řeší jej banka
- Požádá o půjčku ČNB nebo jinou banku.
- Použije zdroje v jejím zúčtovacímu centru
- Použije peníze na PMR.
- Prodá část svých cenných papírů.

Stát vydal pravidla pro řízení likvidity
- Normy předepisují závazný poměr mezi určitou skupinou aktiv a pasiv. Např. Půjčky bank a kapitální.
- Investice nesmi převýšit určitý násobek vlastního kapitálu.
- Dlouhodobé úvěry musí být kryty dlouhodobými depozity.
- Časové hledisko po poskytování úvěrů a přijímání depozit.
- Sdělení splatnosti závazku a pohledávek.
- Snaha po maximální rentabilitě vede některé banky k rizikovým obchodům. Tím se dostává do rozporu. Likvidita s rentabilitou.

Žádné komentáře:

Okomentovat