Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Druhy pojištění

Pojištění majetku
1) Pojištění domácnosti – živelná pohroma, násilné vniknutí, předmětem poj. je domácnost jako celek,
2) Pojištění staveb – např. z důvodu živelné pohromy, vandalismu, součástí i stavební materiál, ze kterého se staví, hl. při stavbě, objekt ohrazen
3) Havarijní pojištění – týká se pojištění motorového vozidla pro případ jeho poškození či odcizení
4) Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik – týká se např. strojního, pojištění, šomážní pojištění živelné pojištění majetku
5) Pojištění zemědělských rizik – pojištění plodin(krupobití, umrznutí…), zvířat, lesů
6) Pojištění úvěrové – jedná se o úhradu ztráty v případě, že poskytnutý úvěr nebude splacen

Pojištění odpovědnosti za škodu:
a) dobrovolné – za dítě, když někde způsobí škodu
b) povinná smluvní – odpovědnost za škodu z výkonu povolání
c) zákonná – o. z. š. způsobenou provozem vozidla, musí ho platit ze zákona, firma platí úraz v práci …

Pojistná smlouva pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění, pojistník se zavazuje platit pojistné. Součástí každé poj. smlouvy jsou tzv. všeobecné pojistné podmínky (práva a povinnosti smluvních stran, kdy lze odstoupit od smlouvy atd….)

Podstata výpočtu pojistného
Pojistný kmen – tvoří ho předpokládaný počet pojištěných subjektů a stejný počet pojistných smluv, v rámci pojistného kmene dochází k určité pravděpodobnosti pojistných plnění.

Frekvence poj. plnění = pravděpodobnost vzniku pojistné události
Čím větší je frekvence pojistného plnění, tím větší je pojistné
Čím větší je výše pojistného plnění, tím větší bude pojistné

Žádné komentáře:

Okomentovat