Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Základní činnosti bank

Úvěrová funkce
- Návratná forma poskytovaných peněžních prostředků na úrok.
- Poskytováním úvěrů banky vytvářejí bezhotovostní peníze a ovlivňují tak nabídku peněz v ekonomice

Zásady bankovních operací
a) Zásada bankovní ziskovosti
b) Zásada bankovní likvidity
c) Zásada bankovní jistoty a bezpečnosti

Výnosy banky tvoří
- výnosové úroky
- výnosy z investic do cenných papírů
- přijaté provize a poplatky
- výnosové úroky z vkladů banky u jiných peněžních ústavů
- výnosy z kursových rozdílů

Náklady banky tvoří
- nákladové úroky
- vyplácení prémií a výhry
- vyplácení poplatků a provize
- odpisy
- mzdové náklady
- materiální náklady

Žádné komentáře:

Okomentovat