Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vkladové a úvěrové účty

Vkladové a úvěrové účty

Vkladové účty = pasivní operace banky, vydává úroky
a) běžné účty (pro banku nestabilním zdroje, nejsou úročeny vysokou sazbou)
b) termínové účty (stabilnější = bývají více úročeny), klient se zavazuje, že peníze vybere až k určitému datu
c) bankovní obligace (stabilní zdroj)
úvěry: jednotlivé banky nabízejí různé druhy úvěrů s rozdílnou dobou splatnosti a s rozdílnou úrokovou sazbou.


Členění úvěrů:
1) podle doby splatnosti
a) krátkodobé – splatné do 1 roku
např.: kontokorentní úvěr (spojení Bú a úvěrového účtu), nejprve povaha Bú, na základě dohody se stanoví úvěrový rámec, maximální minusová hodnota.
Ručitelský úvěr – banka vystupuje v roli ručitele za svého klienta se zaručuje, že zaplatí jeho závazek vůči třetí osobě, poskytuje se zvláštním klientům
Eskontní úvěr – (viz. směnky)
Lombardní úvěr – je poskytován bankou jako zástava hl. proti cenným papírům, mohou jí být i pohledávky atd.…

Žádné komentáře:

Okomentovat