Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pružnost výdajů

Vývoj v ČR:
1994 1995 1996 1997 1998
HDP v mld. Kč. 1143 1338,9 1524,7 1657 1842
výdaje VR v mld Kč 492,5 569 636,7 663,5 691,7
pružnost výdajů 0,91 0,86 0,49 0,38
marginální sklon 0,39 0,36 0,20 0,15
Struktura veřejných výdajů
Metodika Mezinárodního měnového fondu uvádí dva typy klasifikace veřejných výdajů:
• funkční klasifikace, kde jsou kritériem členění základní odvětví, do kterých výdaje plynou (školství, zdravotnictví, doprava...)
• ekonomická klasifikace, která vychází z aktivit, jimiž vláda naplňuje své funkce (běžné výdaje, úrokové platby, jiné transfery, kapitálové výdaje atd.)
Základní současnou strukturu veřejných výdajů v ČR lze dobře poznat např. z publikovaného znění zákona o státním rozpočtu. výdaje jsou zde členěny na běžné a kapitálové.

Žádné komentáře:

Okomentovat