Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Měnová politika české národní banky

Měnová politika české národní banky
- Měnová politika představuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz. Způsobuje množství peněz v ekonomice má vliv na hospodářský růst, na zaměstnanost, na stav platební bilance a daní země se zahraničním.
- a) Výdej peněz do ekonomiky: zaměstnanost stupá, vyšší inflace, ekonomický růst, větší poptávka po zboží.
- b) Málo peněz do ekonomiky: větší nezaměstnanost, nižší inflace, ekonomický pokles, menší poptávka po zboží.

ČNB ovlivňuje množství peněz v ekonomice
- a) Povinné minimální rezervy (2 diskontní sazby) PMR
- b) Operace na volném trhu s (CP).
- c) Ostatní nástroje stanovení minimální úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami.
- d) Stanovení maximální úrokové sazby z úvěrů poskytované bankami.
- e) Určení maximálního rozsahu z úvěru.

PMR
- Každá banka musí držet určité procento z depozit. (z vkladů), jako rezervu na účtu u ústřední banky.
- ČNB může ovlivni množství peněz v ekonomice tím, že změní výši PMR. Vyšší rezervy způsobí to, že banky budou mít měně peněz pro poskytování úvěrů.
- V případě, že se úroková míra zvýší, sníží se poptávka po úvěrech.
- Jestliže se úroková míra sníží poptávka se zvýší
- Úroková sazba, za kterou ČNB poskytuje některé druhy úvěrů ostatním se nazývá diskontní sazba

Diskontní sazba
- Banky mohou nedostatek rezerv řešit jiným způsobem. Např. Úvěrem od jiné banky. Případě prodejem cenných papírů, které vlastní diskontní sazba má ve velké míře pouze signální roli (Signalizuje obchodním bankám určitý trend v ekonomice

Žádné komentáře:

Okomentovat