Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jednokriteriální metody

Analýza minimalizace nákladů
Analýza účinnosti nákladů (resp. nákladové efektivnosti,
Analýza nákladů a užitečnosti
Analýza nákladů a výnosů (resp. nákladů a užitku či nákladů a prospěchu, cost-benefit analysis)


Metody vícekriteriální analýzy
Metody vícekriteriální analýzy používáme, jsou-li cíle nesouměřitelné, resp. je-li každý odvozen od jiného kritéria. Jedná se o metody třídění kritérií a kompromisu mezi jejich výsledky. Výhodou vícekriteriálních metod je skutečnost, že nenutí redukovat neekonomická kritéria na kritéria ekonomická za cenu choulostivých a někdy sporných operací.

Užití metody nákladů a užitků v podmínkách veřejného sektoru
Základní metodou, jež se při oceňování veřejných projektů používá, je analýza nákladů a výnosů (cost-benefit analýza), často nazývaná také analýza nákladů a užitků, (což se nám v podmínkách veřejného sektoru jeví jako výstižnější), případně analýza nákladů a prospěchu. Chceme se při dalším výkladu snažit dodržovat jednotnost, ale i logiku označování a budeme tento typ analýzy nazývat nákladů a výnosů (užitků), či jednoduše zkratkou CBA.

Žádné komentáře:

Okomentovat