Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Forfaiting

Forfaiting

- Jde o odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek ( vývozce). Forfatingové pohledávky cca 6 let.
- forfatingové mohou být všechny druhy pohledávek. Dlužné úpisy (úvěr) akreditivy, které reprezentují pohledávku.
- Může to být i směnka i se splatností delší než jeden rok.
Průběh forfaitingu.
- se střednědobým nebo dlouhodobým úvěrem obchodním jsou spojena rizika. Takže se žádá o zajištění bankou nebo jiným subjektem
- 1a. kupujíc žádá o obchodní úvěr vývozce
- 1b. vývozce žádá forfartiéra (banku nebo forfartingovou spol) o dokup pohledávky
- 2. prodávající požádá banku o záruku.
- 3. banka předává záruku vývozci.
- 4. při prodeji pohledávky vývozcem dochází k poukázání peněz na jeho účet
- 5. forfartier eviduje a vymáhá inkasuje pohledávku od kupujícího.
- hlavní část forfaitingových obchodů se uskutečňuje do zahraniční

Odměna forfartiéra
- za převzetí rizika
- za zprostředkování odkupu a provedení splátek, upomínek a vymáhání pohledávky
- odměna se poskytuje při nákupu pohledávky, je vyšší než platné úrokové sazby, důvod je, že forfartiér umisťuje kapitál do pohledávky, který by mu jinak nesl úrok na kapitálovém trhu. Sazby se liší podle dalších kritérií:
- měna země, kde jsou časté pohyby
- umístění do země, kde jsou nepříznivé devizové předpisy. či existují jiná právní opatření.
- stav nabídky a poptávky na forfartirovém trhu.

Výhody forfartingu
- pro majitele (prodávajícího) spočívá výhoda v okamžité úhradě pohledávky. Tím dochází k uvolnění kapitálu pro výrobní či hospodářskou činnost.
- forfartiér na sebe bere rizika neplacení pohledávky
- kursovní vývoj či změny úroků

Žádné komentáře:

Okomentovat