Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Náležitosti směnky

Náležitosti směnky
- domicil: kde bude placeno, komu placeno
- domicilát: konkrétní místo platby
- označení, že jde o směnku
- bezpodmínečný příkaz (nebo slib) zaplatit určitou částku (směnečnou sumu)
- údaj splatnosti, pokud tam není, je směnka splatná při předložení
- údaj o místu, kde se má platit (většinou banka), pokud by to tam nebylo uvedeno, je splatná na místě předložení dlužníka
- jméno toho, kdo má platit
- jméno toho, komu se má platit
- datum a místo vystavení směnky,
- podpis výstavce směnky

Výrazy pro nekvalitní směnky
1.) nuzná směnka
- ještě před splacením se stává nejistou, protože na jmění jejího dlužníka byla vyhlášen konkurz
2.) směnka planá
- dlužnický závazek je fingován
3.) směnka sklepní
- obsahuje podpisy z cela nesolventních nebo neexistujících osob

Žádné komentáře:

Okomentovat