Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Formy pojištění

Formy pojištění
a) nekomerční
b) komerční

Nekomerční pojištění
1) sociální pojištění – organizuje ho stát, spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečení
patří sem: nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, podpory v nezaměstnanosti, dávky soc. pojištění
2) zdravotní pojištění – spravují ho zdravotní pojišťovny (př. Všeobecná zdravotní pojišťovna…)
3) penzijní pojištění – resp. Připojištění, je dobrovolné, spravují ho jednotlivé penzijní fondy

Komerční pojištění
1) dobrovolné pojištění – závisí na rozhodnutí klienta, pokud se rozhodne, že si ho bude platit, uzavírá s pojišťovnou pojistnou smlouvu
2) povinné smluvní – určitá právní norma ukládá povinnost se pojistit a uzavřít sml. (Daň poradce, lékař)
3) zákonné – forma povinného pojištění, smlouva se neuzavírá. Subjekt musí do určité doby pojištění zaplatit. DRUHY: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motor. Vozidla pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Žádné komentáře:

Okomentovat