Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní měnový fond
- Vznik: 1945 svou činnost zahájil v květnu 1946 ve Wasnihgtonu“ (stanovy byl již stanoveny v roce 1944 na měnové a finanční konferenci. v USA)
- Úkoly MMF: Poskytuje zdroje svým členům k vyrovnání platebních bilancí. (183 členů) (V roce 1945 35 členů)

Zdroje MMF se skládají
a) Z běžných zdrojů (běžné kvóty, členy států, úroky ze zdrojů MMF přímých investic.
b) Zapůjčení zdrojů ( z uvedených linek od nejbohatších států), nejdůležitějším zdrojem jsou vklady členských zemí. Každá země má svou kvótu, kterou platí ve formě: SRD ( Special Drawing Richts) Vážený průměr čtyř hlavních světových měn (USD, Jen, Libra, Euro) cca 25% v SRD.
c) Zbytek se platí v národní měně formou neúročené a neobchodovatelné“ směnky. Členská kvóta určuje: Počet hlasů člena MMF – každý člen 250 hlasů + 1 hlas za každou část své kvóty rovnající se 100000 SDR.

Financování členů fondu
- Maximálně do výše 25% své kvóty bez podmínek.
- Jestliže 25% nestáčí může členská země čerpat zdroje až do výše čtyřnásobku její kvóty. Zde musí splnit konkrétní podmínky: Je schopna vyřešit své ekonomické problémy a vrátit půjčku do 3 až 5 let.

Mezinárodní měnový fond zkoumá
- Zda prostředky jsou vynaloženy efektivně
- Každé země musí předložit scénář problému (jeho řešení, snížení dovozu, zvýšit vývoz)§

MMF dále poskytuje úvěry na specifické účely
- na financování cen ropy
- na pomoc nejchudším zemím
- MMF poskytuje i technickou pomoc
- poradenství pro národní banky
- poradenství daňového systému
- měnového a finančního účetnictví a statistiky
- bankovní operace
- legislativa
- ČR. členem od roku 1946 až do roku 1953 nově pak od roku 1990.

Zasedání MMF a Světové banky.
- vývoj světového hospodářství do
- předcházení finančním krizím
- reformování systému samotného měnového fondu a světové banky

Žádné komentáře:

Okomentovat