Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Otevření a vedení účtu

Otevření a vedení účtu
- může ho mít fyzická i právnická osoba
- klient uzavírá s bankou dohodu (smlouva o zřízení a vedení účtu)
- součástí smlouvy tzv. podpisové vzory
účty: běžný, sporožirový, kontokorentní účet, devizový účet,…
BÚ je vkladovým typem účtu (úroky), připisuje nám je banka
- úroky se počítají dvojím způsobem:
a) Postupný způsob:
- na účtech kde nejsou časté změny
(vkladní knížky), úrok se počítá z každé položky ode dne splatnosti do konce roku. Úrok z počátečního zůstatku se zvětšuje (zmenšuje) o dílčí úroky
b) Zůstatkový způsob:
- na účtech kde dochází k častému pohybu
(podnikatelské účty), úroky se počítají z dočasného zůstatku na účtu za dny, po které se zůstatek neměnil.

Žádné komentáře:

Okomentovat