Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Platební styk

Platební styk
- hotovostní
- bezhotovostní – bezpečnější, rychlejší, v oběhu méně fyzických peněz

I. Bezhotovostní
používají se písemné příkazy: příkaz k úhradě, k inkasu
Písemná podoba příkazu: Jednotlivý (jediný dod., 1. Věc)
Hromadný (více dodavatelům)
Trvalý (v průběhu se pravidelně opakují)
PLATBA SE DĚJE:
a) Příkaz k úhradě – dává plátce (odběratel) bance, aby zaplatila dodavateli
b) Příkaz k inkasu – vystavuje dodavatel (příjemce), vyinkasujte z účtu toho a toho tuto částku
c) Dálkovým přenosem
d) Pomocí technických nosičů dat, platba pomocí směnky, šeku, atd…

Náležitosti v příkazu:
1) pobočka banky (KB, Třebíč)
2) číslo účtu, ze kterého se platí (na vrub)
3) číslo účtu ve prospěch účtu
4) částka peněz
5) konstantní symbol (neměnný) – způsob platby
6) Datum a místo vystavení příkazu
7) Podpis výstavce u PO 2 podpisy + razítko
8) Splatnost (pokud chybí, banka převede okamžitě či druhý den)
9) Variabilní symbol (proměnný) – nejčastěji číslo faktury

Poštovní poukázky: při hotovostním i bezhotovostní Placení
- typ H (1996) – dávky státní sociální podpory, příspěvky na děti apod.
- typ AV – používá se při odeslání peněz ve prospěch něj. Organizace, např. placení pojistného
- poštovní poukázku lze použít i pro platbu do zahraničí (mezinárodní poštovní poukázka)

Žádné komentáře:

Okomentovat