Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Modely a teorie vysvětlující růst veřejných výdajů

Obecně existují dvě třídy modelů. První typ modelů může být označen jako makromodely. Používají data o veřejných výdajích a dále vysvětlují časové rozložení veřejných výdajů podle široké agregátní proměnné, jako je GNP nebo míra inflace. Druhou třídu modelů lze označit jako modely mikroekonomické nebo modely rozhodovacího procesu veřejné volby. Tyto mikromodely se snaží vysvětlit mikroekonomické základy rozhodovacích procesů, které v posledku zvyšují veřejné výdaje.

Makromodely veřejných výdajů
Tyto makromodely, se snaží vysvětlit, jak se vládní výdaje chovají v rámci dlouhého období, tedy analyzují časové rozložení veřejných výdajů. Významné jsou zejména tři modely:
1) vývojové modely růstu veřejných výdajů,
2) model založený na Wagnerově zákonu expandující státní činnosti a
3) Peacockův a Wisemanův klasický model růstu veřejných výdajů (tzv. teorie prahových efektů).

Žádné komentáře:

Okomentovat