Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Velikost veřejných výdajů

Růst výdajů musí být vnímán ve vztahu k nárůstu ostatních ekonomických veličin, jako jsou vzestup celkové cenové úrovně, růst GNP a přírůstku populace. Proto bývá nejčastěji používaným ukazatelem podíl celkových veřejných výdajů na hrubém domácím (resp. národním) produktu. Dlouhodobé analýzy veřejných výdajů ve většině vyspělých zemí ukazují na neustálý růst veřejných výdajů.

Pružnost výdajů
Dosti významným ukazatelem vypovídajícím o dynamice vývoje veřejných výdajů je tzv. pružnost výdajů, resp. elasticita veřejných výdajů k HDP. Jedná se o vztah mezi % změnou veřejných výdajů a % změnou HDP.
(veřejné výdaje t+1 - veřejné výdaje t)/ veřejné výdaje t
________________________________________
E = (HDP t+1 - HDP t)/ HDP t
(Jistou modifikací je určení marginálního sklonu výdajů, kdy jde o zvýšení výdajů jako procenta zvýšení HDP.)

Žádné komentáře:

Okomentovat