Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářský cyklus

Hospodářský cyklus:

Ekonomika se v delším časovém horizontu vyvíjí vzestupně nebo sestupně. Vzestup není plynulý, jsou období, kdy ekonomika roste rychleji nebo pomaleji.Nebo se propadá. (viz. růst úrok. sazeb v bankách).

Rozeznáváme pojmy:
Empoze (vzestup)= počátek vzestupu, dochází k pozitivnímu vývoji. Roste agregátní N a P.
Vrchol = vzestup se zastavuje, trh je nasycen a nabídka a poprávka jsou na vrcholu
Recese = pokles ekonomika trvá delší období než 6 měsíců – roste inflace, nezaměstnanost
Dno = dochází k zastavení. Následně dochází opět k empozi
Stagnace = ani vzestup, ani pokles

Žádné komentáře:

Okomentovat