Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kategorie nákladů a užitků je potřeba především rozdělit na reálné a peněžní. Za reálné užitky se považují ty, které získávají koneční uživatelé veřej

4 různá podle charakteru projektu a rozpočtu:
dělitelnost a nedělitelnost projektů x fixní a flexibilní rozpočet
dělitelné + fixní ... MUX = MUY nedělitelné + fixní B/C max. B-C max.
dělitelné + flexibilní MUx >= 0 nedělitelné + flexibilní B - C > 012.
Veřejné příjmy
Typologie. Daňové a nedaňové příjmy. Klasifikace daní. Struktura veřejných příjmů v ČR a mezinárodní komparace.Problematika odhadování budoucích výnosů

Pojem a typologie
Aby mohly vlády na všech úrovních plnit své funkce, musejí mít odpovídající prostředky. Ty získávají prostřednictvím veřejných příjmů. Jedná se o finanční vztahy nejrůznější povahy. Většinou souvisejí s vynuceným odnímáním prvotně získaného důchodu jeho příjemcům a jeho přerozdělení ve prospěch vlády nebo jiných subjektů. Podíl těchto plateb na celkových důchodech jednotlivců či domácností je jedním z významných ukazatelů tzv. ekonomické svobody. V menší míře však existují rovněž veřejné příjmy, které jsou založeny na dobrovolnosti, návratnosti a ekvivalenci.

Žádné komentáře:

Okomentovat