Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktoring

Faktoring
- Jde o převzetí a odkup krátkodobých pohledávek bankou s iniciativy majitelů pohledávek ( věřitelů bez jejich zpětného postihu)

Pravý faktoring
- Se vyvinul z cese pohledávek a z eskontu směnek. Navíc však zdokonalení na faktoring znamená převzetí nebo odkup pohledávek bez zpětného postihu pokud by dlužník nechtěl nebo nemohl zaplatit.Cese pohledávka = postoupení pohledávky.
- Věřitel odpovídá za pohledávku tehdy, když poruší dodací podmínky. (Výrobní vady) Nesjednané množství a podobně.

Nepravý faktoring
- Zde riziko neplacení nese věřitel. V podstatě jde o metodu úvěru na pohledávky. Faktoring se uzavírá na základě faktoringové smlouvy mezi faktorem (např. bankou) a dodavatelem např.: věřitelem
- Odkup pohledávek může faktor zajistit vůči jedné pohledávce nebo vůči více pohledávkám před uzavřením smlouvy. Musí klient bance oznámit údaje týkající se kupních smluv a odběratelů, na které budou faktury vystaveny. Jde tzv. revolvingovou smlouvu. Stále se obnovující.
- Faktoringové společnosti nebo banky oznamují dodavateli úvěrový rámec. Do kterého postupně přebírají pohledávky.

Žádné komentáře:

Okomentovat