Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Do skupiny světové banky patří dále

CEFTA středoevropská dohoda o volném obchodu
- Je mnohostranná dohoda o volném obchodu (Polsko, Slovensko, Rumunsko)

ESVO
- Členy Norsko, Island, Švýcarsko, Lichnštejnosko. ČR má s touto organizací má dohody v oblasti pohybu zboží.

WTO
- Jejím cílem je uvolňování světového obchodu
- K úkolů WTO patří příprava obchodních smluv podle norem WTO. Připravovat platformu pro řešení obchodních sporů.
- WTO jediné místo, kde mají obě stran sporu zaručeno rovné postavení. Bez ohledu na velikost a výkonnost ekonomiky.
- Monitorování národních obchodních politik
- Poskytuje technickou pomoc rozvojovým zemím.
- Nejvýznamnější zásadou je doložka nejvyšších výhod. Poskytne-li jedna země výhodu jiné zemi měla by se tato výhoda týkat všech členských zemí

Evropská Unie
Skládá se z:
a) Evropské společenství uhlí a oceli
b) Evropské společenství pro atomovou energii
c) Evropské hospodářské společenství

Organizace EU
Evropská komise, Rada ministrů, Evropský parlament, Evropská centrální banka)

Žádné komentáře:

Okomentovat