Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Všeobecná dohoda o clech a obchodu

Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)8 -- Světová obchodní
organizace (WTO)
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) byla podepsána v roce
1947. Založilo ji 23 států, které však tehdy realizovaly 80% světového
obchodu. V roce 1995 došlo k její transformaci na Světovou obchodní
organizaci (WTO). Počet členských států přesáhl 130.
Cílem GATT a nyní WTO je podporovat mezinárodní obchod především
v oblasti snižování a odstraňování cel a jiných překážek obchodu.
Vrcholným orgánem WTO je Konference ministrů v níž zasedají ministři
členských států. Na nižší úrovní se schází Generální rada. Mimo
zasedání těchto orgánů řídí chod organizace sekretariát v čele
s generálním ředitelem.

Žádné komentáře:

Okomentovat