Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evropský systém centrálních bank

Evropský systém centrálních bank je tvořen Evropskou centrální
bankou a národními centrálními bankami. Evropská centrální banka je
řízena vrcholným orgánem nazvaným Řídící rada (Governing Council). Je
složena z Výkonného výboru (Executive Board) a ze všech guvernérů
národních centrálních bank účastnících se EMU. Výkonný výbor je
jmenován na základě společné dohody vlád členských států, na
doporučení Rady, dané po konzultaci s Evropským parlamentem a
dosavadní Řídící radou. V čele Výkonného výboru je prezident, jeho
zástupcem je viceprezident a dále je výbor tvořen dalšími čtyřmi
členy. Funkční období členů Výkonného výboru je osmileté a nemohou být
jmenováni opakovaně.
Mimo Řídící radu, složenou pouze z 12 guvernérů národních bank,
které se účastní měnové unie, se rozlišuje ještě Všeobecná rada
(General Council) složená ze všech 15 guvernérů národních bank
členských států EU.

Žádné komentáře:

Okomentovat