Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenné papíry

Dluhopisy (obligace) jsou typem dluhového CP a vyjadřují
(představují) závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli CP (věřiteli).
Zvláštní druhy dluhopisů jsou:
-státní dluhopis -- je vydáván státem ke krytí deficitu státního
rozpočtu, resp. ke krytí státního dluhu
(Státní pokladniční poukázka je krátkodobým státním dluhopisem.
Neobchoduje se na českých veřejných trzích pro krátkou dobu
splatnosti.)
-komunální dluhopis -- je vydáván obcí, případně bankou k financování
obce
-hypoteční zástavní list -- je kryt pohledávkami z hypotéčních úvěrů,
tj. nemovitostmi
-vyměnitelný a prioritní dluhopis
-podřízený dluhopis

Žádné komentáře:

Okomentovat