Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vliv schodku státního rozpočtu na MK,Účinky obchodního ochranářství,Teorie parity kupní síly

Vliv schodku státního rozpočtu na MK:
Růst rozpočtového schodku snižuje úspory (S) a ceteris paribus vyvolává reálnou apreciaci domácí měny.

Účinky obchodního ochranářství:
Ochranářská obchodní politika neovlivní v důsledku čistý vývoz zboží a služeb, pouze vyvolá apreciaci domácí měny. Dalším důsledkem je zmenšení vývozu i dovozu. Naopak liberalizace zahraničního obchodu vyvolá depreciaci domácí měny a zvětšení zahraničního obchodu.

Teorie parity kupní síly:
Teorie tvrdí, že zboží má stejnou cenu v každé zemi. Arbitráže obchodníků vyrovnávají cenu téhož zboží na územně vzdálených trzích (to vede k prosazování zákona jediné ceny – D.Ricardo). Pokud aplikujeme na nominální kurzy: absolutní verze teorie parity kupní síly – nominální měnový kurz je dán poměrem domácí a zahr. cenové hladiny E = P / Pf. Měna má v každé zemi stejnou kupní sílu (koupíte za ni stejné množství zboží). Reálný kurz je pak roven jedné. Cenové hladiny obou zemí (vyjádřené ve stejné měně) jsou stejné.
Náklady arbitráží – obchodovatelné a neobchodovatelné statky.
Výhrady k absolutní verzi PPP vedou ekonomy k relativní verzi: změna měnového kurzu je dána rozdílem mezi změnami cenových hladin doma a v zahraničí:
e = π – π f

Žádné komentáře:

Okomentovat