Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Režim stabilního měnového kurzu

Dodatek2 – Marshall-Lernerova podmínka:
Cenová elasticita vývozu (poptávky po vývozním zboží) udává, o kolik procent se změní množství vývozu, změní-li se vývozní cena o jedno procento. Cenová elasticita dovozu udává, o kolik procent se změní množství dovozu, změní-li se dovozní cena o jedno procento.
Marshall-Lernerova podmínka: depreciace domácí měny povede ke zvýšení čistého vývozu (jeho hodnoty) jen tehdy, když je součet cenových elasticit vývozu a dovozu větší než jedna. Je-li součet těchto elasticit menší než jedna, depreciace povede ke snížení čistého dovozu. Pokud = 1, nezmění se čis. vývoz.
J- křivka zahraničního obchodu – depreciace nejprve způsobí pokles čistého exportu (lidem nějakou dobu trvá, než rozeznají cenovou změna a než na ní zareagují substitucí zahr. zboží domácím. V krátkém obd. nemusí být M-L. podm. splněna, v delším obvykle bývá.
RL: Devalvace (depreciace Kč) – exportéři z ČR sníží ceny – zahraniční odběratelé váhají zda změnit nasmlouvané kontrakty a věřit novému levnému dodavateli (pro nás nižší ceny * stejný objem exportu ==> deviz. příjmy v EUR se snížily), importéři do ČR mají nasmlouvané kontrakty na dodávky ze zahraničí (pevné ceny v EUR, cena v Kč se zvyšuje) a váhají zatím s přechodem na levnější domácí substituty ==> deviz. výdaje v EUR se nemění. (dočasný stav). V delším období se objem exportované produkce (zahr. popt. po naší produkci) zvýší a zvýší se tedy deviz. příjmy země. Deviz. výdaje mají tendenci klesnout, protože české firmy raději budou nakupovat od levnějších domácích dodavatelů. NX roste.

Žádné komentáře:

Okomentovat